Foto: Campaign creators

5 gode råd om at implementere en bæredygtighedsstrategi

“Et er søkort at forstå, et andet skib at føre.” Citatet stammer fra Ludvig Holbergs Den Politiske Kandestøber og har næsten 250 år på bagen. Dog er det stadig aktuelt også i denne sammenhæng.

Du har fået din strategi på plads i tæt samarbejde med virksomhedens ledelse og nu kommer det svære arbejde: At skabe resultater.

Vi går fra teori til praksis. I sandhedens navn er der en del ting, der bliver nemmere, hvis forarbejdet er gjort godt. Din strategi er skarp og tæt forbundet med virksomhedens forretningsmæssige strategi. Allerhelst så tæt, at din ledelse tager 100 % ejerskab for strategien og således, at der kun er een strategi for virksomheden. Det sikrer, at alle hele tiden trækker i samme retning. Det er dog ikke altid, man er så heldig og så må man manøvrere. De fem råd om implementering retter sig mest mod den situation, som de fleste står i. Der, hvor bæredygtighedsstrategien har sit eget liv og kun delvis er knyttet til virksomhedens forretningsstrategi.

    1. Kend din virksomhed: Det bør du allerede gøre, hvis du har udarbejdet en strategi, men det skal alligevel nævnes, fordi det er afgørende for implementeringen. Hvad er virksomhedens kerneforretning og strategi? Typisk har virksomheden ambitioner om at sælge noget mere, udvide markedet, lancere flere eller nye produkter. Forstå virksomhedens regnskaber. Hvad driver henholdsvis top- og bundlinje? Som ansvarlig for bæredygtighed skal du vide, hvordan din agenda påvirker disse dynamikker. Prøv fx. at rangordne dine strategiske fokusområder i forhold til hvordan de bidrager til virksomhedens strategiske mål.

    1. Kend dine kolleger (og deres chefer): Hvad bliver hun målt på? Hvordan bidrager du til, at hun når disse mål? Hvor møder du potentielt modstand? Hvad driver hende i dagligdagen? Er hun fx. naturelsker, vegetar eller lignende? Det er måske detaljer, men jeg har ikke tal på de gange, hvor en personlig relation har fremmet min agenda, hvor det på papiret havde været op ad bakke. Forbered gerne møder grundigt og tag “en gave” med. Det kan fx. være at det nyeste produkt viser sig at være best in class på CO2. Eller en undersøgelse viser, at kunderne efterspørger mere bæredygtighed. Undgå så vidt muligt kun at blive et “omvandrende costcenter”, som kollegerne bliver trætte af.

    1. Tænk langt, men vær agil: Langsigtet tænkning er essentielt, men det kan også blive for langsigtet. Hav gerne langsigtede mål, men brolæg vejen med konkrete resultater, som kan kommunikeres og fejres. Vær også klar til at gribe appelsiner, der falder i din turban. Et skifte i virksomhedsstrategien, en ny stor kunde eller en samfundsbegivenhed kan bruges som afsæt for større resultater, nye prioriteter eller slet og ret en omprioritering.

    1. Find balancen mellem vedholdenhed og pragmatisme: Af og til støder du hovedet mod en mur. Er der en farbar omvej? Hvis ikke, så må du af og til acceptere, at det er bedre at være tålmodig i dag og vinde slaget en anden dag. Hvis du bliver ved, så risikerer du at opbruge al din goodwill, hvilket går ud over andre prioriteter. Parker udfordringen og find den frem, når tiden er mere gunstig. Omvendt er der områder, hvor døren står vidåben og hvor kollegerne ikke kan vente med at komme i gang. Er disse områder omfattet af strategien, men ikke nødvendigvis de højstprioriterede? Skidt med det. Succeser er vigtige, fordi de understøtter historiefortællingen i virksomheden: Det her, det kan vi godt!

  1. Systematik, planlægning, kommunikation og incitamenter: Det lyder ikke spændende, vel? Men du bliver glad, når du har en governance struktur, som understøtter fremdriften i din strategi. De fleste virksomheder har et årshjul, der sikrer årets gang i virksomheden, fx. bestyrelsesmøder, direktionsmøder, årsregnskab etc. Værktøjet er også nyttigt i bæredygtigheds arbejdet. Det tjener til at planlægge begivenheder og indsatser, fx. møder i din følgegruppe, møder med direktionen, projektmøder, dataindsamling til CSR rapporten, rapporterings processen osv. Samtidig professionaliserer det kommunikationen med ledelsen, som får et overblik over indsatserne og kan planlægge derefter. Under alle omstændigheder bør der holdes regelmæssige møder med ledelsen. Tro mig, de glemmer hurtigt, at de har været med til at udarbejde en bæredygtighedsstrategi. For at holde fokus og fremdrift er det essentielt, at strategiens fokusindsatser samt mål ejes af de relevante funktionelle ledere. Hvis det overhovedet er muligt at knytte bonusordninger til strategiens mål, så gør det. Det kan være svært at få igennem, men det hjælper gevaldigt på resultaterne. Glem ikke at belønne selv små resultater og fejr succeser.

Ovenstående kan koges ned til en maggi terning, der lyder: Bæredygtighedsfunktionen skal være en del af virksomhedens centrale beslutningsprocesser for at få succes. Det er (næsten) ligemeget, hvor du er placeret organisatorisk, men du skal have politisk og forretningsmæssig tæft for at få succes – en politisk kandestøber i udtrykkets bedste betydning.