Foto: Passion led us here?

6 gode råd til bestyrelsen om bæredygtighed

Bestyrelsens opgave er at skabe værdi for aktionærerne. For at forstå ”værdi” i sammenhængen må man kende aktionærernes interesser. På kort sigt er der naturligvis en interesse for overskud, aktiekurs og udbytte. På lidt længere sigt, er det i aktionærernes interesse, at virksomheden bevarer og styrker sin markedsposition, at den har et godt omdømme og generelt, at virksomheden forholder sig proaktivt til de risici og muligheder, der byder sig til.

Det kan de fleste bestyrelser være enige i.

Vandene skilles måske, når vi taler om konkrete forhold. Skal bestyrelsen fx have en holdning til virksomhedens indkøbspolitik? Eller hvad med CO2 målsætninger?

Bestyrelser skal naturligvis finde balancen mellem drift og strategi, men bør vide, at Corporate Social Responsibility (CSR) og bæredygtighed skaber konkret værdi på følgende centrale områder:

Omdømme (Brand), tiltrækning af talent, risiko håndtering, produktudvikling (Innovation), drifts effektivisering, adgang til kapital. Alle er områder, der påvirker virksomhedens værdisætning, så her er mine 6 råd til bestyrelser, der ønsker at fremme ansvarlig og bæredygtig værdiskabelse i en virksomhed:

  1. Bed direktøren om at præsentere en plan for CSR og bæredygtighed. Det er ikke sikkert den findes, men så bliver den udarbejdet. Her er lidt inspiration til din direktør.
  2. Læs op på bæredygtighed indenfor virksomhedens kerneområder. Eller arranger en ekstern præsentation fra en ekspert. Hvad gør konkurrenterne? Hvad er de vigtigste udfordringer og muligheder? Hvilke trends findes på området?
  3. Brug din viden til at skabe en konstruktiv dialog med virksomhedens ledelse. Forhold dig kritisk til fokus og ambitionsniveau. Omfatter planen de væsentligste områder? Udnytter man mulighederne for produktudvikling? Er ambitionsniveauet højt nok?
  4. Når bestyrelsen er tilfreds med planen, bør den sikre sig, at der sættes mål, som forankres hos ledelsen i virksomheden. Her er et par gode råd til den, som får opgaven med at implementere bæredygtighedsstrategien
  5. Inkorporer regelmæssig afrapportering i bestyrelsens årshjul.
  6. Overvej at etablere et CSR Advisory Board, som løbende kan holde bestyrelsen og ledelsen ajour med udviklingen på området, samt give sparring, hvis der opstår uventede muligheder eller udfordringer. Som et alternativ, kan bestyrelsen overveje om det næste bestyrelsesmedlem også skal kunne bidrage på dette område.

I nogen virksomheder er CSR og bæredygtighed stærkt knyttet til virksomhedens kerneydelser og forretningsområde. Her kan bestyrelsens indsats være afgørende for virksomhedens fremtidige eksistensberettigelse.

Bæredygtig forretningsudvikling er en disciplin, som for mange bestyrelser er ny, men den er kommet for at blive. Omverdenens forventninger til virksomheders adfærd er stærkt stigende, men der er også mange kommercielle muligheder, som nemt bliver glemt i den daglige drift. Bestyrelsen har et ansvar for at hjælpe og inspirere virksomheden til at sikre fremtiden.