CSR-rådgivning.dk

Vores kompetencer

 • CSR-strategi
 • CSR-rapporter og -kommunikation
 • Code of Conduct og CSR-politikker
 • Træning i anti-korruption
 • Ansvarlig leverandørstyring
 • CSR væsentligheds-, interessent- og risikoanalyser
 • Reduktion af omkostninger til energi, vand og affald
 • CO2-reduktioner og CO2-neutralitet
 • Implementering af CSR-aktiviteter i praksis
 • Sikring af CSR-datas kvalitet
 • IT-systemer til håndtering af CSR-data
 • Måling af økonomisk effekt af virksomhedens CSR-tiltag

Vores kunder