Fælles grønne EU-regler bliver et nyt grundvilkår


Fra juli 2022 skal store virksomheder i udvalgte brancher rapportere på baggrund af fælles grønne standarder fra EU. Måske er din virksomhed ikke direkte omfattet, men det kan være dine samarbejdspartnere, konkurrenter eller kunder er. EU betegner det som en gamechanger, og vi forventer i CSR Advisors Denmark, at EU’s grønne taksonomi bliver et afgørende konkurrenceparameter.

Det går i øjeblikket stærkt. Mange virksomheder inddrager bæredygtighed som et væsentligt parameter i deres produktudvikling, i valg af emballage, transport osv. Vi oplever som rådgivere et markant skift i markedet, og vi støder på mange, der efterspørger fælles regler for, hvad der kan betragtes som bæredygtigt.

Med den nye taksonomi ønsker EU at skabe et sammenligneligt grundlag for bæredygtige aktiviteter gennem fælles sprog og definitioner på tværs af brancher og virksomheder. Ideen er at definere, hvad der kan anses som ”grøn” virksomhed og dermed gøre det mere transparent, når man ønsker at være en grøn virksomhed, investere grønt eller købe grønne produkter. Det betyder, at I som virksomhed får et redskab til at klassificere jeres aktiviteter i forhold til, om de er bæredygtige eller ikke.

Og reglerne bliver som sagt også efterspurgt, fordi det vil skabe lige vilkår for virksomhederne, reducere risikoen for greenwashing og gøre det nemmere at gennemskue, hvilke virksomheder, der rent faktisk er bæredygtige. Systematisering og standardisering skaber gennemsigtighed på markedet, så investorer og offentlighed kan sammenligne virksomheders bæredygtighed ud fra en række konkrete parametre.

Kender du målene?

I EU’s taksonomi indgår disse seks målsætninger:

 • Forebyggelse og modvirkning af klimaændringer (fra januar 2022)
 • Tilpasning til klimaændringer (fra januar 2022)
 • Bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
 • Overgang til en cirkulær økonomi
 • Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
 • Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer.

Kravene til rapportering om de seks målsætninger implementeres i løbet af de kommende år i takt med andre forordninger, som skal skabe rammerne for den grønne omstilling i EU-landene. Derfor bliver det nu et grundvilkår for virksomheder aktivt at forebygge, modvirke og tilpasse sig klima- og miljømæssige forhold. Det kan være reducering af CO2, beskyttelse af vandressourcer, beskyttelse af havets øko-systemer, genopbygning af biodiversitet, cirkulært produktdesign mv. Som virksomhed bliver det vigtigt at kunne dokumentere, at I ikke påvirker forholdene negativt, om I påvirker forholdene positivt, og at I overholder basale ansvarlighedskriterier.

Til at begynde med er der fokus på klima og CO2 reduktioner og på de resultater, som kan påvise en positiv effekt. Hvis I kan dokumentere det, får I det eftertragtede ”klimastempel”, fordi I anvender en anerkendt målestok ved at tilpasse jer EU’s taksonomi. Dermed undgår I også risikoen for at blive beskyldt for greenwashing, når I kommunikerer om jeres resultater. Det ”klimastempel” er værdifuld ikke bare i markedsføring og i forbindelse med investorer, men også overfor jeres kunder og medarbejdere. I påtager jer et ansvar, og I kan dokumentere det.

Står vi overfor en gamechanger?

I første omgang bliver større virksomheder indenfor udvalgte industrier (se nedenfor eller læs mere her) direkte omfattet. Kan alle andre så ånde lettet op? Hvis din virksomhed er en del af værdikæden for disse industrier, så bliver virksomheden indirekte påvirket, fordi der vil være en forventning om, at I hjælper kunderne med at leve op til kravene. Banker og investorer er blevet pålagt at anvende taksonomien til at rapportere om deres grønne fodaftryk. Flere danske banker har allerede lanceret tiltag, hvor de vil rådgive deres erhvervskunder om bæredygtighed. I CSR Advisors Denmark forventer vi, at tilpasningen til EU’s taksonomi bliver et væsentligt konkurrenceparameter, fordi de store virksomheder sætter i gang, fordi kunderne omstiller sig og stiller nye krav til jeres dokumentation, fordi forbrugere vil vælge med indkøbskurven og fordi medarbejdere vil skele til, om I tilpasser jer. Og det er også værd at bemærke, at der er en forventning om, at EU’s taksonomi over tid bliver en global standard.

EU-kommissionen beskriver taksonomien som en gamechanger. De forventer en meget stor forandring, især når det gælder finansiering og allokering af kapital. Forandringen kommer til at påvirke virksomheders strategier, forretningsmodeller og grundlæggende produktionsprocesser. Vi kan allerede se konturerne af, hvordan bankerne begynder at agere. De belønner fx virksomheder med billigere banklån, jo flere mål for bæredygtighed de lever op til. Coop og Pandora er blandt nogle af de første virksomheder i Danmark, som Nordea har indgået denne type aftale med. Læs mere.

Hvad betyder det for forretningen?

Vi forventer, at det især er disse fire områder, som vil mærke ændringer:

 • Investering og allokering af kapital
 • Metoder til benchmarking af virksomheder
 • Innovation og produktudvikling
 • Indsamling af data samt kommunikation

Hvad så nu?

Det vigtigste er selvfølgelig at finde ud af, hvorvidt din virksomhed skal rapportere i henhold til EU’s taksonomi. Hvis den er, så gælder det om at komme i gang. Hvis ikke, så kan I selv beslutte, hvornår I vil påbegynde processen. Og her er før nok bedre end senere.

 • Find ud af, hvad I allerede gør for at forebygge, modvirke eller tilpasse til klimaændringer.
 • Gennemgå processer og aktiviteter for at identificér muligheder til at forbedre jeres evne til at forebygge, modvirke eller tilpasse til klimaændringer.
 • Beslut hvilke nye aktiviteter I vil fokusere på.
 • Identificér hvilke data I har brug for, for at kunne rapportere.
 • Vurdér, hvorvidt I bidrager betydeligt, ikke gør skade og opfylder de basale krav.
 • Involvér jeres medarbejdere. Idéer kommer alle steder fra og alle bør have fokus på indsatsen.
 • Implementer jeres beslutninger og sørg for løbende at følge op.
 • Rapporter
 • Kommuniker
 • Evaluér

Bæredygtighed er et nyt grundvilkår, som skal tages dybt alvorligt. I kan ikke dukke jer og håbe på, at det forsvinder. Det gør det ikke. Det gælder om at komme i gang, men det behøver ikke at være svært. Du kan starte med at stille dig selv følgende spørgsmål: Hvilken virksomhed vil du helst knytte dig til? Den, der tager ansvar, eller den, der ikke gør? Svar på spørgsmålet som investor, som kunde, som forbruger og som medarbejder.

Hvis I har brug for en nærmere præsentation af EU’s taksonomi, er I velkomne til at kontakte CSR Advisors Denmark for et individuelt møde.