Green Network

Vores kompetencer

 • CSR Væsentlighedsproces
 • FNs Verdensmål – Udvægelse af væsentlige mål og kobling til forretningen
 • Medarbejder og leverandør Code of Conduct
 • CSR og Bæredygtighedsrapportering ift. §99a I Årsregnskabsloven
 • Bæredygtighedskampagner
 • Eksternt engagement og kommunikation af bæredygtighed og CSR
 • CSR Politikker og CSR Strategi
 • Miljø- og arbejdsmiljø-ledelsessystemer og rapportering
 • Rådgivning af arbejdsmiljø, herunder APV’er, Kemisk Risikovurdering, SDS’er, ISO 45001, m.m.
 • Rådgivning omkring miljøspørgsmål, herunder CO2 emissioner og ISO 14001, m.m.
 • Inspirationsoplæg for ledelse, direktion, skoler m.m. om FN’s Verdensmål, bæredygtighed og CSR

Nogle af vores kunder