Konsulenthuset for Socialøkonomi

Vores kompetencer

  • Socialt iværksætteri – udvikling og afholdelse af netværk, opkvalificeringsforløb samt workshops.
  • Strategi og forretningsudvikling – udvikling af strategier og forretningsmodeller med fokus bl.a. på tværgående partnerskaber, organisering og ledelse samt vidensproduktion.
  • Indkøb og udbud – udvikling og afprøvning af nye løsninger for offentlige og private udbud og indkøb af socialøkonomiske varer og ydelser. Matchmaking af indkøbsbehov med udbud af varer og ydelser fra socialøkonomiske virksomheder.
  • Social innovation – udvikling, afprøvning og implementering af nye løsninger fx innovative beskæftigelsesinitiativer.
  • Registrering – rådgivning om virksomhedsformer, fordele og ulemper ved at registrere sig som socialøkonomisk og anden juridisk bistand i forbindelse med etablering eller drift af socialøkonomisk virksomhed.
  • Digitalisering – optimering af forretningsdrift via strategisk arbejde med digitalisering og digitale løsninger.
  • Organisering og ledelse – rådgivning om organisering og ledelse af socialøkonmiske virksomheder, medarbejdere og frivillige.

Vores kunder og samarbejdspartnere