Om os

Fra venstre: Susanne Lydholm, Thue Sandgren Birk, Kasper Schmidt, Trine Faber Velling og Lars Konggaard

CSR Advisors Denmark er et netværk mellem fire garvede CSR-konsulentfirmaer, som hjælper danske virksomheder og organisationer

Normalt ville vi have konkurreret på livet løs – og det gør vi faktisk stadig, men vi samarbejder også tæt om at hjælpe virksomheder og organisationer med at tjene penge og opnå vækst på at bekæmpe de største problemer, som verden slås med.

… fordi samarbejde skaber størst værdi for verden, virksomheder og organisationer!

Værdien for virksomheder og organisationer ligger blandt andet i at arbejde målrettet med at reducere sit energiforbrug, omlægge til grønne energiformer, bekæmpe korruption, indføre cirkulære kredsløb for alle materialestrømme og indgå i partnerskaber med andre virksomheder.

Områder der blandt andet er en del af FN’s 17 Verdensmål.

Værdien for verden ligger blandt andet i at virksomheder og organisationer bliver bedre og hurtigere til at bidrage til indfrielsen af FN’s Verdensmål, COP 21 aftalen fra Paris, Danmarks og EU’s CSR-målsætninger mv.

CSR skaber vækst og kommerciel værdi

Hvis CSR gribes rigtigt an, vil det lede til højere omsætning, lavere omkostninger, forbedret image og reducerede forretningsmæssige risici.

CSR er også et vigtigt parameter til at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere, ligesom en klar og ærlig kommunikation om mål og opnåede CSR resultater i stigende grad er afgørende for, om kunderne ønsker at købe virksomhedens varer eller ydelser.

Vores netværk

Vi rådgiver alle typer private virksomheder og offentlige organisationer uanset størrelse, branche eller sektor.

Rådgivningen er baseret på den nyeste og mest relevante CSR-viden, hvilket vi sikrer gennem systematisk og tæt faglig sparring mellem alle vores CSR konsulenter, løbende uddannelse, kurser og konferencer.

Rådgivning om fx CSR-strategi, CSR-rapportering, socialøkonomiske virksomheder, cirkulær økonomi, anti-korruption, CSR-politikker, ansvarlig leverandørstyring, arbejdsmiljø er blandt de områder CSR Advisors Denmark tilbyder.

Overblik over hele CSR-området

Vi ønsker at bidrage til at skabe større gennemsigtighed i CSR-rådgivningsbranchen, og vores hjemmeside indeholder derfor links direkte til 100 andre CSR rådgivere og 75 organisationer, standarder og initiativer indenfor CSR-verdenen – et vigtigt overblik til danske ledere.