Trine Faber Velling
Konsulenthuset for Socialøkonomi


Susanne Lydholm
Green Network


Thue Birk Svenningsen
Sustainable Business Solutions


Lars Konggaard
CSR-rådgivning.dk


Morten Nielsen
Lead Sustainability


Helene Regnell
Lead Sustainability


Hanne Luke
Lead Sustainability


Kasper Schmidt
Green Network


Christian Christensen
Green Network

CSR Advisors Denmark er et strategisk partnerskab mellem fem erfarne CSR-konsulentfirmaer. Vi samarbejder tæt om at hjælpe virksomheder og organisationer med at tjene penge og opnå vækst på at bekæmpe de største problemer, som verden slås med.

… fordi samarbejde og partnerskaber skaber størst værdi for verden, virksomheder og organisationer!

Værdien for virksomheder og organisationer er bl.a.:

  • At arbejde med FN’s 17 verdensmål, så de giver mening og resultater for den enkelte virksomhed
  • At arbejde målrettet med at reducere energiforbrug og omlægge til grønne energiformer.
  • At bekæmpe korruption
  • At indføre cirkulære kredsløb for alle materialestrømme
  • At indgå i partnerskaber med andre virksomheder.

Værdien for verden er bl.a.:

  • At virksomheder og organisationer bliver bedre og hurtigere til at bidrage til indfrielsen af FN’s Verdensmål, COP 21 aftalen fra Paris, Danmarks og EU’s CSR-målsætninger mv.

CSR skaber vækst og kommerciel værdi

Hvis CSR gribes rigtigt an, vil det lede til højere omsætning, lavere omkostninger, forbedret image og reducerede forretningsmæssige risici.

CSR er også et vigtigt parameter til at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere, ligesom en klar og ærlig kommunikation om mål og opnåede CSR-resultater i stigende grad er afgørende for kunder og aktionærer.

Vores strategiske partnerskab

Vi rådgiver alle typer private virksomheder og offentlige organisationer uanset størrelse, branche eller sektor.

Rådgivningen er baseret på den nyeste og mest relevante CSR-viden, hvilket vi sikrer gennem systematisk og tæt faglig sparring mellem alle vores CSR-konsulenter, løbende uddannelse, kurser og konferencer.

Rådgivning om fx CSR-strategi, CSR-rapportering, kommunikation, socialøkonomiske virksomheder, cirkulær økonomi, anti-korruption, CSR-politikker, ansvarlig leverandørstyring og arbejdsmiljø er blandt de områder CSR Advisors Denmark tilbyder.

Overblik over hele CSR-området

Vi ønsker at bidrage til at skabe større gennemsigtighed i CSR-rådgivningsbranchen, og vores hjemmeside indeholder derfor links direkte til andre CSR-rådgivere og organisationer, til standarder og til initiativer inden for CSR-verdenen – et vigtigt overblik til danske ledere.