Sustainable Business Solutions

Vores kompetencer

 • CSR-formål, -strategi og -handleplaner
 • Projektledelse af CSR-forløb og konkrete projekter under strategien
 • CSR-træning
 • Interessentinterviews
 • Væsentligheds- og risikoanalyse
 • CSR-rapportering og –kommunikation
 • Generel virksomhedskommunikation og journalistik
 • Klimaregnskaber og -mål
 • Cloud-baserede CSR-datasystemer
 • Code of Conduct til medarbejdere
 • CSR-politikker
 • CSR-organisation og -møder på virksomheden
 • Trend- og markedsanalyser
 • Social sponsering og lokalt engagement
 • CSR-standarder (FN’s verdensmål, GRI, UNGC m.fl)

Vores kunder